tempoline ® - www.tempoline.cz

TEMPOLINE
Pronájem a outsourcing mobilního oplocení a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Proč je lépe pronajímat

Obecně platí, že na rozvinutém trhu služeb firma může ( a měla by! ) věnovat svojí energii, kapitál a lidské zdroje především své hlavní činnosti, která ji přináší profit. Ostatní činnosti, které s hlavní činností souvisejí je možno zadat za předpokladu, že služba je kvalitní, snadno dostupná a vyplácí se. Z toho vyplývá, že zase někdo jiný investuje svůj vlastní kapitál, který je využíván mezi více příjemců služby a tím pádem daleko efektivněji. Principielně je tedy služba postavena na rozhodnutí a úvaze zákazníka, který si umí odpovědět na otázku zda je lepší investovat svoje peníze a takto se nutně následně starat sám o svůj majetek, nebo si tyto zdroje ponechá ve firmě a využije služeb cizího kapitálu, který zároveň využívá zdroje efektivněji rozložením mezi více příjemců služby a zároveň Vám ušetří nutné starosti o svůj vlastní majetek, který vlastnit nepotřebujete.

V oblasti outsourcingu mobilních oplocení se můžete spolehnout na externí firmu pouze za předpokladu, že tato má k dispozici dostatečné množství bm a je pro Vás schopna zajistit řádně a včas kvalitní servis včetně dopravy a montáže. Kvalitní servis včetně dopravy a montáže Vám může zajistit pouze firma, která se specializuje na outsourcing mobilních oplocení, tedy pronájem a je k těmto činnostem vybavena (skladové prostory, lidský potenciál, vozový park atd.). Pozor tedy na rozdíl mezi pronájmem a půjčovnou! Půjčovny mobilních plotů, jsou pouze okrajovým doplňkem k ostatnímu nabízenému sortimentu bez specializace na servis.

Jaké jsou tedy konkrétní důvody pro využití externí firmy v oblasti outsourcingu mobilních oplocení?

1. Cash flow

Př. Stavba 200bm, na dobu 1 rok, lokalita Humpolec ( uvažujeme s pořízením profi systému Tempoline ).
Na účtu jsou k dispozici volné vydělané prostředky ve výší 200 tis. Kč.

I. Nákup zařízení

Náklady na nákup 200bm oplocení tempoline včetně dopravy a montáže cca 142 tis.

200 tis.
– 142 tis.
= 58 tis. zbylo na účtu.

Z pohledu nákladů na konci roku původně vydělaných
200 tis.
– 14,2 tis (odpis)
= 185,8 tis. daňový základ.

Z toho vyměřená daň ze zisku ve výši
24% (rok 2007) = 44,6 tis.

58 tis. stále na účtu k dispozici
– 44,6 tis. daňová povinnost
= 13,4 tis. skutečné volné prostředky k dispozici.

II. Pronájem zařízení

Náklady na pronájem oplocení tempoline včetně dopravy a montáže cca 68 tis.

200 tis.
– 68 tis.
= 132 tis. zbylo na účtu

Z pohledu nákladů na konci roku původně vydělaných
200 tis.
– 68 tis. (náklady)
= 132 tis. daňový základ.

Z toho vyměřená daň ze zisku ve výši
24% (rok 2007) = 31,7 tis.

132 tis. stále na účtu k dispozici
– 31,7 tis. daňová povinnost
= 100,3 tis. skutečné volné prostředky k dispozici.

Z příkladu jasně vyplívá, že u pronájmu zařízení firma nejen, že zaplatí o 12,9 tis. méně na daních ale zároveň má stále k dispozici svůj vlastní kapitál ve výši 100,3 tis. oproti 13,4 tis., tedy skoro 7x více použitelných peněz k dalšímu investování a nejen to, díky lepšímu Cash flow, dokáže platit svoje závazky včas a je hodnotnější pro své dodavatele a finanční instituce (banky).

2. Efektivita, transparentnost a sdílení nákladů

Co musíte udělat pro pronájem?

 • Zavolat kolik bm potřebujete, na jak dlouho a kam
 • Vynaložit náklady za službu

Co musíte udělat pro nákup?

 • Investovat a odepisovat
 • Zajistit zodpovědnou osobu, která bude zařízení spravovat
 • Průběžně kontrolovat stav zařízení
 • Provádět selekci a nutné opravy
 • Dokupovat poškozené komponenty
 • Zajistit skladové prostory
 • Zajistit dopravu
 • Zajistit pracovníky na montáž
 • Kontrolovat zda se dovezlo vše potřebné, pokud ne jedete znovu
 • Kontrolovat zodpovědnou osobu, strácet čas a neustále řešit něco co Vám fakticky vůbec nic nepřináší
 • …a vše to co není vidět ve finále Vaše firma zaplatí!

Efektivita:

Svůj čas a čas Vašich pracovníků můžete využít efektivněji na to co je opravdu důležité stejně tak jako vynaložené finanční prostředky. Efektivita a zájem specializované firmy budou vždycky vyšší.

Transparentnost:

Dostáváte jasný přehled o skutečně vynaložených nákladech např. 200bm, na dobu 1rok, lokalita Humpolec = 68tis. V opačném případě ve skutečnosti platíte více aniž si to uvědomujete za to co nevidíte ( provozní slepota ).

Sdílení nákladů:

Pokud zařízení nakoupíte, sami nesete veškeré náklady spojené s pořízením, údržbou, skladováním, opravami atd. Pokud najímáte, tyto náklady se rozmělní na více uživatelů služby.

3. Přiměřený dostatek bm

Koupíte-li si např. 20bm, zjistíte po 2měs., že je to málo, protože jste po čase získali stavbu, kde potřebujete umístit 200 bm. Koupíte tedy dalších 180bm a po skončení stavby zjistíte, že by Vám na dalších půl roku úplně stačilo 80bm. Zkrátka u tohoto typu zařízení máte neustále buď málo, nebo moc a pokud nebudete zařízení věnovat potřebnou péči, ve finále Vám z něj za pár let zbyde jen hromada šrotu.

Máme pro Vás k dispozici 23 kilometrů oplocení tempoline v perfektním stavu, jestli je to málo, nebo moc, nevíme, avšak pro Vás budeme mít vždy pouze tolik kolik v dané chvíli opravdu potřebujete!


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilního, víceúčelového oplocení © TEMPOLINE 2008