tempoline ® - www.tempoline.cz

TEMPOLINE
Pronájem a outsourcing mobilního oplocení a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Použití mobilního oplocení tempoline

Hlavní použití mobilního oplocení tempoline

Hlavní využití nalézá tempoline zejména u stavebních firem, kde slouží jako mobilní oplocení zařízení staveniště. Oplocení staveniště nařizuje česká legislativa v rámci stavebního zákona a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Bez ohledu na tyto restrikce je v zájmu každé místní samosprávy maximálně ochránit veřejnost před vlivem stavebních prací. Progresivní stavební firmy si stále více uvědomují jak důležitý je také jejich image a vztah k veřejnosti. Být pozitivně vnímán veřejností a odlišovat se příjemně ohraničenou stavbou na které je pořádek jsou aktiva, které nelze vyjádřit v účetní rozvaze, avšak výnosy z těchto aktiv daleko překračují vynaložené náklady. Nejen ekonomická výhodnost používání stavebnicových mobilních systémů oplocení na stavbách je hlavním důvodem k jejich stále širšímu uplatnění.

Lze očekávat, že v legislativách České republiky a EU bude postupně docházet k výrazným změnám a zpřísněním stávajících předpisů, zejména ve vztahu k vyšší ochraně veřejnosti při provádění stavebních prací.

Využívání takovýchto zařízení, zejména formou pronájmu oplocení je ve vyspělých zemích naprostou samozřejmostí a stávají se součástí projevu firemní kultury.

Hlavní důvody oplocení stavby

 • Ochrana majetku firmy nebo investora a z toho vyplývající pojistné plnění.
 • Zamezení vstupu neoprávněných osob.
 • Ochrana veřejnosti a zaměstnanců před možnou újmou na zdraví při provádění stavebních prací a následné předejití žalob a trestních oznámení poškozených osob.
 • Zlepšení image, neboť staveniště na kterých je pořádek a řádné mobilní oplocení jsou veřejností a potencionálními zákazníky vnímána pozitivně. Zákazník vždy nejprve hodnotí kvalitu firmy podle dojmu, kterým na něj firma působí.

Ostatní použití

 • Pronájem oplocení ( zábran ) při pořádání veřejných, kulturních, sportovních a společenských akcích viz. níže.
 • K oddělení vybraných ploch ve městech a obcích a k ochraně jejich majetku.
 • Vytváření dočasných bezpečnostních parkovacích ploch.
 • K rozdělení ploch v rámci areálů výrobních závodů.
 • Logistická centra.
 • Celní sklady.
 • Ohraničení pronajatých pozemků.
 • Oddělení zásob při hmotné zainteresovanosti zaměstnanců.
 • A další ...

Pronájem oplocení (zábran) na veřejných, kulturních, koncertních, sportovních a společenských akcích

Abychom dokázali lépe vyhovět pořadatelům krátkodobých veřejných, kulturních, koncertních a sportovních akcí vyčlenili jsme pro tuto skupinu zákazníků speciální tým a zákaznický servis. Máte-li proto zájem využít naše zařízení na Vámi pořádané veřejné akci, obraťte se prosím s důvěrou na společnost X barriers s.r.o., která byla právě pro Vás pro tyto účely založena. Věříme, že s takovýmto individuálním přístupem budete spokojeni.

Použití tempoline na stavbách.

Hlavní použití tempoline nachází zejména na stavbách. Oplocení slouží k zamezení vstupu neoprávněných osob do prostoru stavby a k ochraně majetku stavební firmy nebo investora.

Použití tempoline na stavbách.

Dalším důležitým důvodem je také zajištění bezpečnosti veřejnosti, která se v blízkém okolí stavby může pohybovat.

Použití tempoline na kulturních akcích.

Využití tempoline při zajišťování technického zázemí kulturních akcí, např.: oplocení areálů pro návštěvníky hudebních festivalů.


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilního, víceúčelového oplocení © TEMPOLINE 2008