tempoline ® - www.tempoline.cz

TEMPOLINE
Pronájem a outsourcing mobilního oplocení a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

O projektu tempoline

Hlavní informace o nabízených službách mobilního oplocení systému tempoline®

Charakteristika

Tempoline je víceúčelové mobilní oplocení sloužící k dočasnému, ale přitom velmi stabilnímu ohraničení ploch, nebo k jejich oddělení. Používá se k zabránění vstupu neoprávněných osob do takto vyznačených ploch a zároveň slouží k ochraně veřejnosti při pracích spojených se stavební činností. Pomocí mobilního oplocení systému tempoline lze také vytvářet veřejnosti přístupné koridory a takto redukovat pohyb jednotlivých osob.

Pronájem a Prodej Mobilního Oplocení - Zábran

Mobilní oplocení tempoline je možno zakoupit, nebo pronajmout na určitou dobu. V rámci pronájmů oplocení vždy zajišťujeme kompletní servis na celém území ČR. Kompletní servis zahrnuje dopravu, montáž, demontáž a odvoz zařízení po skončení akce. Zákazník pouze zadá kdy, kam a na jak dlouhou dobu tempoline využije, o vše ostatní se postaráme my v rámci firemního outsourcingu. Vždy zastáváme individuální přístup k zákazníkovi a k jeho jednotlivým akcím. Máme zájem na vytvoření dlouhodobého partnerského vztahu s našimi zákazníky. Vzájemné pochopení, rychlost a kvalita našich dodávek spolu s individuálním přístupem konkrétních lidí jsou hodnoty, které nám pomáhají tyto vztahy vytvářet.

Ceny a cenové nabídky

Prodejní ceny jednotlivých komponetů mobilního oplocení tempoline naleznete na serveru www.mobilniploty.cz. Pro zpracování cenové nabídky na pronájem oplocení ( zábran ) na konkrétní akci, prosím kontaktujte náš zákaznický servis a udejte prosím:

 1. přibližný počet bm.
 2. předpokládanou dobu nájemní lhůty.
 3. lokalitu umístění.

Písemné cenové nabídky zasíláme obratem na Vámi uvedený e-mail, či fax.

Aplikace průmyslových práv

Vývoj, patent a registrovaná ochranná známka

Vývoj tempoline probíhal na základě mezinárodních zkušeností v oboru a jeho výroba se uskutečňuje v ČR. Úspěšným dovršením tohoto vývoje bylo udělení patentu Úřadem průmyslového vlastnictví a zaregistrování ochranné známky tempoline. Jedná se o výrobek jenž vyniká vysokou užitnou hodnotou, dlouhou dobou životnosti a přitom příznivou cenou.

Patentová listina. Patentová listina.
Osvedčenie o zápise ochrannej známky

Hlavní přednosti

Tempoline byl vyvíjen s ohledem na maximální snížení provozních nákladů a tím dosažení maximální efektivity a produktivity při jeho použití v podniku uživatele a to nejen při oplocení stavby. Vysoká užitná hodnota tempoline spočívá zejména v jeho jednoduchosti, díky své hmotnosti snadné manipulaci, rychlé montáži a nízké, prakticky zanedbatelné potřebě místa při jeho přepravě a skladování. Jeho používáním dochází zejména k výraznému snížení provozních nákladů firmy uživatele. Příjemný design zařízení a tedy i oplocení stavby zlepšuje image firmy uživatele ve vztahu k zákazníkům a veřejnosti.

Zadání kritérií při vývoji systému tempoline®

 • Rychlá, snadná a jednoduchá montáž a demontáž.
 • Snadná manipulace.
 • Nízké prostorové nároky spojené s přepravou a skladováním.
 • Dlouhá životnost.
 • Vysoká mechanická odolnost.
 • Možnost použití v nestandardních podmínkách a nerovném terénu, variabilita.
 • Možnost regenerace výplňe poškozených plotových dílců v rámci servisu.
 • Ztížit možnost přelézání v porovnání s ostatními nabízenými systémy.

Výsledkem zakomponování těchto kritérií do mobilního oplocení systému tempoline je především jeho jednoduchost. Avšak k jednoduchosti se lze dopracovat pouze složitou cestou vývoje.

Systém mobilního dočasného oplocení tempoline®.

Mobilní oplocení Tempoline je především kompletní služba v rámci outsourcingu mobilních oplocení jemuž byl taktéž podřízen vývoj jednotlivých komponentů systému.

Systém mobilního dočasného oplocení tempoline®.

Systém mobilního dočasného oplocení tempoline® splňuje nejpřísnější bezpečnostní podmínky v souladu s legislativou EU.

Systém mobilního dočasného oplocení tempoline®.

Profesionální a bezpečné oplocení stavby zlepšuje image firmy uživatele a přispívá ke kladnému vnímání firmy veřejností.

Systém mobilního dočasného oplocení tempoline®.

Nejenom u velkých stavebních firem nalézá tempoline uplatnění. Prevence proti ztrátám na majetku nebo újmám na zdraví se vyplácí všude.


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilního, víceúčelového oplocení © TEMPOLINE 2008