tempoline ® - www.tempoline.cz

TEMPOLINE
Pronájem a outsourcing mobilního oplocení a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Technické informace

Nosná patka mobilního oplocení tempoline®

Schéma nosné patky tempoline.

Konstrukce a materiál

Nosná patka je vyrobena jako vibrolisovaný betonový monolit se dvěma podélně zabudovanými vnitřními armaturami, které zvyšují pevnost a prodlužují životnost patky. Zabudované armatury mají vyosené zakončení, které zabraňuje vysunutí armatury z betonového masívu následkem mechanického poškození. Toto řešení umožňuje zachovat funkčnost patky i při značném mechanickém poškození.

Zkosení patky

Stěny nosné patky jsou zešikmeny, což zabraňuje otěru sousedních ploch při jejich přepravě a dává tak předpoklad k prodloužení životnosti patek.

Podélné vybrání

V základně patky je vytvořeno podélné vybrání, které umožňuje lepší založení v nerovném terénu a zároveň plní funkci manipulačních úchytů.

Otvory pro zasazení rámů

V podélné ose patky jsou umístěny dva průběžné otvory ve tvaru kónusu, do kterých se při montáži zasazují konce rámů plotových dílců. Kónusový průřez otvorů je velmi výhodný, neboť v horní části patky vzniká montážní vůle umožňující snadné zasazení rámů a zároveň umožňuje naprosto těsné spojení rámu plotového dílce a patky v její spodní části. Toto konstrukční řešení zásadně ovlivňuje stabilitu mobilního oplocení tempoline.

Otvory pro zasazení rámů plotových dílců. Otvory pro zasazení rámů plotových dílců. Zasazení rámů do nosné patky. Cyklopatka tempoline.

Typy a technické parametry nosných patek:


Betonová nosná patka tempoline.

Betonová nosná patka

 • délka: 60 cm
 • šířka: 20 cm
 • výška: 14 cm
 • hmotnost: 27 kg
 • paletizace 50 ks (paleta 1,2 x 1m)

Plastová nosná patka tempoline.

Plastová nosná patka

 • délka: 68 cm
 • šířka: 24.5 cm
 • výška: 14 cm
 • hmotnost: 26 kg

Cyklopatka tempoline.

Cyklopatka

Cyklopatka se používá v kombinaci s nízkou liniovou zábranou, tam kde je zapotřebí snížit výšku nosné patky na minimum, např.: při oddělení koridoru pro návštěvníky od závodní tratě na cyklistických závodech atd. ...

 • délka: 60 cm
 • šířka: 16 cm
 • výška: 1 cm
 • povrchová úprava: ponorné žárové zinkování

Výhody podélného rozmístění otvorů v patce

Vyšší stabilita

50 nosných patek

Linie souvislého mobilního oplocení tempoline byla rozložena do dvou os, jednotlivé plotové dílce procházejí střídavě ve dvou řadách, což významně přispívá ke zvýšení stability celého systému nejen při oplocení stavby.

Nižší hmotnost

Bylo dosaženo menších rozměrů patky, čímž došlo k zásadnímu snížení hmotnosti patky až na polovinu oproti ostatním systémům mobilního oplocení. Nižší hmotnost a menší rozměry patky umožňují mnohem snadnější a rychlejší montáž dočasného oplocení.

Nižší přepravní náklady

Následkem nižší potřeby místa a menší celkové hmotnosti je možno na paletu 120 x 100 cm naskládat až 50 nosných patek, pomocí kterých lze vytvořit 125 m oplocení. Žádný jiný systém toto neumožňuje! Dochází tak k úsporám nákladů souvisejících s transportem, ať už se jedná o pronájem plotů, nebo prodej oplocení ( zábran ).


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilního, víceúčelového oplocení © TEMPOLINE 2008