tempoline ® - www.tempoline.cz

TEMPOLINE
Pronájem a outsourcing mobilního oplocení a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Konstrukční řešení
a přednosti
mobilního oplocení tempoline®

Vysoká variabilita.

Kombinace obvodového rámu a zajišťovací spony, kterou je možno spojit dva sousedící plotové dílce v kterémkoliv místě po obvodu rámu zajišťuje dostatečně pevné spojení souvislého mobilního oplocení i v nerovném terénu. Díky této kombinaci lze jednotlivé dílce mobilního oplocení systému tempoline přesazovat přes sebe jak v horizontální, tak vertikální rovině, aniž by byla narušena stabilita systému oplocení staveniště.

Kliknutím zvětšíte fotografii do nového okna. Kliknutím zvětšíte fotografii do nového okna.

Úspora nákladů spojená s montáží, dopravou a skladováním mobilního oplocení.

Zejména nízká hmotnost a vhodné rozměry betonové nosné patky a oválný zploštělý profil rámu snižují prostorové nároky celého systému během skladování a při jeho přepravě. Tyto přednosti systému tempoline umožňují výrazným způsobem snižovat náklady na dopravu, skladování a montáž oplocení.

Kliknutím zvětšíte fotografii do nového okna. Kliknutím zvětšíte fotografii do nového okna.

Jednoduchost.

Pomocí tří základních komponentů lze zvládnout veškeré standardní situace bez použití dalších přídavných zařízení ( nástavců, branek, pantů, úchytů apod. ).

Kliknutím zvětšíte fotografii do nového okna. Kliknutím zvětšíte fotografii do nového okna.

Vysoká odolnost proti přelézání.

Díky výplni s velikostí ok 50x50mm a její pružnosti je daleko složitější pro nepovolané osoby zařízení přelézat v porovnání se systémy využívajícími tuhou výplň a otvory do nichž lze zapřít chodidlo. Bezpečnostní spony po obvodu rámu mobilního oplocení tempoline taktéž ztěžují možnost překonávání.

Dlouhá životnost a možnost výměny výplně.

Při stavebních pracích velmi často dochází k poškození používaných zařízení. Tempoline umožňuje výměnu poškozené výplně za novou bez nutnosti pořizování celého nového plotového dílce. Sváry jsou vždy po celém obvodu profilu plotového dílce a veškeré kovové součásti jsou povrchově chráněny ponorným žárovým zinkováním. Využíváte - li při oplocení staveniště zejména pronájem plotů, jistě oceníte nižší míru poškození mobilního oplocení tempoline po skončení akce.

Zlepšení image Vaší firmy.

Díky svému provedení a povrchové úpravě žárovým zinkováním vyniká mobilní oplocení tempoline perfektním vzhledem. Řádně oplocené staveniště je vnímáno pozitivně nejen veřejností, ale i Vašimi zákazníky, budujete si tak základ kladného image Vaší firmy. V neposlední řadě získáte kvalitní plochu pro umístění Vaší reklamy.

Prevence proti poškozením a ztrátám na majetku.

Řádným oplocením staveniště zabráníte vstupu neoprávněných osob do prostoru stavby a předejdete poškozením a ztrátám na Vašem či Vám svěřeném majetku.

Bezpečnost a prevence proti újmám na zdraví.

Použitím profesionálního a bezpečného systému mobilního oplocení na místo provizorního a často nevyhovujícího oplocení staveniště předejdete žalobám a trestním oznámením z možných úrazů třetích osob nebo Vašich zaměstnanců.

Specializace a kompletní zákaznický servis - outsourcing

Díky naší úzké specializaci na mobilní oplocení Vám můžeme nabídnout opravdu kvalitní službu a kompletní zákaznický servis. Náš outsourcing spojený s pronájmem plotů zahrnuje dopravu, montáž, demontáž, odvoz zařízení po skončení akce, údržbu, skladování, případně zaškolení obsluhy na rychlou a řádnou montáž Vámi zakoupeného dočasného mobilního oplocení tempoline a v neposlední řadě, za úplatu, servis mechanicky poškozených plotových dílců výměnou za repasované.

Kliknutím zvětšíte fotografii do nového okna. Kliknutím zvětšíte fotografii do nového okna.

Sladění s požadavky EU.

Zařízení splňuje požadavky kladené Evropskou komisí, kde současná legislativa EU přímo nařizuje oplotit pracovní plochy a oddělit je od ploch veřejně přístupných z důvodu ochrany třetích osob. Česká Republika je členskou zemí unie a tyto předpisy jsou pro ní závazné. Naše zařízení Vám kromě jiného pomůže od obav z hrozících sankcí.

Skladování mobilního oplocení tempoline.

Skladování tempolime: nízká prostorová náročnost, umožňuje snižovat provozní náklady, jak během skladování tak během přepravy oplocení.

Dočasné oplocení tempoline. Dočasné oplocení tempoline.

Kvalitní a bezpečné oplocení zlepšuje image stavební firmy a je veřejností vnímámo pozitivně.

Dočasné oplocení tempoline.

Důležitým přínosem tempoline je zvýšení bezpečnosti veřejnosti, která se může v okolí stavby pohybovat a tím prevence proti újmám na zdraví.


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilního, víceúčelového oplocení © TEMPOLINE 2008