tempoline ® - www.tempoline.cz

TEMPOLINE
Pronájem a outsourcing mobilního oplocení a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Technické informace

Zajišťovací spona mobilního oplocení tempoline®

Schéma zajišťovací spony.

Konstrukce a materiál

Zajišťovací spona je konstruována tak, aby snesla maximální dotažení vratovým šroubem a zároveň zůstala tvarově stálá, toho je dosaženo podélným a příčným prolisem spony. Síla použitého materiálu je 2,5 mm.

Složení spony

Spona se skládá ze svou identických půlspon, vratového šroubu a matice.

Povrchová úprava

Spona je povrchově upravena žárovým zinkováním, které výrazně prodlužuje její životnost.

Rozteč uchycovacích částí

Rozteč uchycovacích částí spony není shodná s roztečí otvorů v nosné patce. Dotažením spony tak dochází k rozepření konců plotových dílců do betonového masívu nosné patky.

Horizontální spojení rámů zajišťovací sponou. Vertikální spojení rámů zajišťovací sponou. Vertikální spojení rámů zajišťovací sponou. Zajišťovací spona tempoline.

Výhody zajišťovací spony mobilního oplocení tempoline oproti systémům používajících háčky:

Spojování po celém obvodu rámu

Tvar spony ji umožňuje použít po celém obvodu rámu. Spona obepne oválný profil rámu i kruhový profil jeho zakončení. Tato vlastnost umožňuje spojovat rámy plotových dílců upínáním spon jak na vertikální tak na horizontální sloupky rámu. Toho lze využít v případě, kdy vzdálenost mezi plotovými dílci je kratší než 2,5 m. Plotové dílce je možno přes sebe přesadit a spojit upnutím spon na horizontální sloupky rámu. Mobilní oplocení tempoline tak vyniká značnou variabilitou

Snadné použití v nerovném terénu - zejména oplocení staveniště

Další výhodou je možnost spojování dvou sousedních plotových dílců v nestejné horizontální výšce. To je umožněno tím, že sponu lze libovolně posouvat po celé výšce sloupku plotového dílce, což u systémů používajících háčky není možné.

Pákový efekt

Tento efekt vzniká tak, že rozteč uchycovacích částí spony není shodná s roztečí otvorů v nosné patce. Dotažením spony tak dochází k rozepření konců plotových dílců do betonového masívu nosné patky. Bez povolení spony není prakticky možné násilné vysunutí plotových dílců z otvorů v nosné patce. Nepotřebujete tedy žádné další zajišťovací přídavné komponenty, nehledě na to zda se jedná o pronájem, nebo prodej plotu (zábrany).


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilního, víceúčelového oplocení © TEMPOLINE 2008