tempoline ® - www.tempoline.cz

TEMPOLINE
Pronájem a outsourcing mobilního oplocení a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Montážní postup

Postup při montáži dočasného víceúčelového oplocení - tempoline ®.

1. Rozmístění nosných patek.

Nejprve se rozestaví nosné patky v požadovaných vzdálenostech od sebe odpovídající délce plotových dílců. Podélná osa patky směřuje kolmo k souvislé ose oplocení. Patky lze umístit i souběžně s osou oplocení, je-li dostatečně zajištěna stabilita systému pomocí přídavných prvků nebo jiným vhodným způsobem.

2. Zasazení plotových dílců.

Poté se zasunou konce jednotlivých plotových dílců do otvorů v nosných patkách a vznikne tak souvislý systém oplocení probíhající ve dvou osách (konce plotových dílců jsou v zákrytu). Vždy se umístí jeden plotový dílec do předních otvorů v patkách a druhý, sousedící do zadních otvorů v patkách. Rozložení plotových dílců do dvou rovnoběžných průběžných os zvyšuje stabilitu celého systému.

3. Zajištění zajišťovací sponou.

Nakonec se na horní konce sousedících plotových dílců navlečou pevnostní spony a pevně klíčem dotáhnou matice vratového šroubu.

4. Instalace přídavných zařízení.

Na takto sestavený plotový celek lze umísťovat přídavná zařízení dle potřeby uživatele. Mezi horní konce plotových dílců lze napnout ostnatý drát nebo použít plastové folie, či tkaniny pro vytvoření plného oplocení apod. Při navěšování různých přídavných zařízení na mobilní ploty je potřeba jednat s ohledem na zabezpečení stability systému.

Typy a praktické rady při montáži mobilního plotu tempoline.

Vytvoření provozní brány - nejen při oplocení staveniště.

V místech, kde je požadován průjezd (brána) se nezaloží nosné patky a vynechá se pevnostní spona. Krajní spony se pouze mírně dotáhnou. Vzniká tak prakticky 2,5 nebo 5 m široká brána, jejíž křídla se otáčejí v otvoru nosné patky a mezi uchycovacími částmi pevnostní spony jako v pantech. Takto je možno vytvořit otočné brány prakticky v jakémkoliv místě souvislého oplocení staveniště, dle potřeb zákazníka.

Přizpůsobení délky oplocení.

Výhodou našeho systému je kombinace plotového rámu a zajišťovací spony, tato kombinace Vám totiž ve značné míře umožňuje překonávat různé terénní nerovnosti a přizpůsobovat délku oplocení na Vámi požadovanou vzdálenost. Spona Vám totiž umožňuje spojit dva sousedící plotové dílce prakticky po celém obvodu plotového rámu. Můžete tak např. přesadit dva plotové dílce přes sebe v požadované vzdálenosti a připevnit sponu k horizontálním profilům sousedících rámů. Toho lze využít např. tam, kde konec oplocení navazuje na stěnu budovy a poslední plotový dílec je od stěny vzdálen méně než dva a půl metru (délka jednoho plotového dílce). Podobně můžete řešit výškové odskoky v případě terénních nerovností.

Postup při demontáži.

Při demontáži systému se postupuje v opačném pořadí montáže. Montáž a demontáž oplocení jsou velmi jednoduché a rychlé. S výrobkem se příjemně pracuje a to při vynakládání min. fyzické síly. Výrobek byl vyvíjen tak, aby v maximální míře šetřil provozní náklady uživatele a vynikal dlouhou dobou životnosti. Využíváte-li pronájem oplocení od naší firmy, pak montáž, demontáž a doprava oplocení je naší starostí.

Vytvoření a zajištění provozní brány v oplocení tempoline. Vytvoření a zajištění provozní brány v oplocení tempoline. Vytvoření a zajištění provozní brány v oplocení tempoline.

Vytvoření a zajištění provozní brány v oplocení tempoline pomocí tří základních komponentů systému. Jednoduše, snadno a rychle bez dalších složitých pomocných a přídavných prvků.

Přizpůsobení délky oplocení tempoline.

Přizpůsobení délky oplocení přesazením rámů v případě horizontální překážky. Rámy jsou spojeny zajišťovací sponou upnutou na jejich horizontální profily.

Upnutí spony na horizontální profily rámů plotového dílce.

Upnutí spony na horizontální profily rámů plotového dílce.


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilního, víceúčelového oplocení © TEMPOLINE 2008